Interne serverfout in WordPress

De "500 Internal Server Error" in WordPress Oplossen

De 500 melding verschijnt op elke pagina wanneer er een probleem is met de server of het bestandssysteem van je website
Inhoudsopgave

500 Interne serverfout in WordPress of "500 Internal Server Error"

1. Controleer de .htaccess-bestanden bij Interne serverfout in WordPress

De 500 Interne Serverfout in WordPress kan vaak worden opgelost door de .htaccess-bestanden te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Hier zijn de stappen om dit aan te pakken: 

1. Toegang tot de Server

Gebruik een FTP-client of het bestandsbeheer van je hostingprovider om toegang te krijgen tot de bestanden op de server.

2. Zoek de .htaccess-bestanden

Je kunt meerdere .htaccess-bestanden hebben, dus zorg ervoor dat je ze allemaal controleert. De belangrijkste bevindt zich meestal in de hoofdmap van je WordPress-installatie.

3. Maak een Back-up

Voordat je wijzigingen aanbrengt, maak je een back-up van de .htaccess-bestanden. Dit zorgt ervoor dat je kunt terugkeren naar de oorspronkelijke staat als er iets misgaat.

4. Controleer op Syntaxfouten

Open het .htaccess-bestand in een teksteditor en zoek naar mogelijke syntaxfouten. Zorg ervoor dat er geen onverwachte tekens of typefouten zijn.

5. Herstel naar Standaard .htaccess bij een Interne serverfout in WordPress

Als je niet zeker bent van de juistheid van je .htaccess-bestand, kun je een standaard WordPress .htaccess-bestand verkrijgen door een nieuwe WordPress-installatie te downloaden en het .htaccess-bestand te kopiëren.

6. Verwijder Verdachte Code

Controleer of er verdachte code in het .htaccess-bestand staat. Hackers kunnen proberen code toe te voegen om je site te compromitteren.

7. Controleer Directoryverwijzingen

Zorg ervoor dat de directoryverwijzingen in het .htaccess-bestand correct zijn ingesteld. Onjuiste verwijzingen kunnen leiden tot de “500 Interne Serverfout in WordPress”

8. Opslaan en Uploaden

Als je wijzigingen hebt aangebracht, sla het .htaccess-bestand op en upload het terug naar de server. Zorg ervoor dat de bestandsrechten correct zijn ingesteld.

9. Controleer Opnieuw de Website - Interne serverfout in WordPress

Na het aanpassen van het .htaccess-bestand, controleer je je website om te zien of de Interne serverfout in WordPress is opgelost. Herlaad de pagina en controleer of de fout verdwenen is.

10. Flush de Permalink-Structuur

Ga naar de WordPress-administratie, ga naar “Instellingen” en vervolgens naar “Permalinks”. Klik op “Wijzigingen opslaan” om de permalink-structuur te vernieuwen.

Als de Interne serverfout in WordPress na het controleren en aanpassen van de .htaccess-bestanden aanhoudt, overweeg dan andere stappen zoals het deactiveren van plug-ins, controleren op serverfoutlogboeken of contact opnemen met je hostingprovider voor verdere assistentie.

2. Deactiveer WordPress-plug-ins bij een Interne serverfout in WordPress

Als je te maken hebt met een Interne serverfout in WordPress, kan het  deactiveren van WordPress-plug-ins vaak een effectieve stap zijn om dit probleem op te lossen.

1. Toegang tot de Server

Gebruik een FTP-client of het bestandsbeheer van je hostingprovider om toegang te krijgen tot de bestanden op de server.

2. Navigeer naar de Plugin-map

Ga naar de wp-content-map en zoek de “plugins” -map.

3. Hernoem de Plugin-map

Hernoem de “plugins” -map naar bijvoorbeeld “plugins_old”. Hierdoor worden alle plug-ins tijdelijk gedeactiveerd.

4. Controleer de Website

Bezoek nu je website en controleer of de Interne serverfout in WordPress nog steeds optreedt. Als het probleem is opgelost, is de kans groot dat een van de plug-ins de oorzaak was.

5. Heractiveer Plug-ins Een voor Een

Als de fout is verdwenen na het hernoemen van de “plugins” -map, kun je individuele plug-ins opnieuw activeren. Doe dit één voor één en controleer na elke activatie of de Interne serverfout in WordPress terugkeert.

6. Identificeer de Boosdoener

Zodra je de plug-in hebt geactiveerd die de fout veroorzaakt, heb je de boosdoener geïdentificeerd. Overweeg om contact op te nemen met de ontwikkelaar van die specifieke plug-in voor assistentie of zoek naar alternatieven.

7. Update en Controleer Compatibiliteit

Zorg ervoor dat al je plug-ins up-to-date zijn. Incompatibiliteit met de WordPress-versie kan problemen veroorzaken. Controleer de plug-inpagina’s op WordPress.org voor compatibiliteitsinformatie.

8. Gebruik de Debugmodus van WordPress

Schakel de WordPress-debugmodus in door de regel define('WP_DEBUG', false); in het wp-config.php-bestand te veranderen in define('WP_DEBUG', true);. Dit kan extra informatie geven over eventuele fouten.

9. Controleer op Foutmeldingen bij Interne serverfout in WordPress

Controleer je website op eventuele foutmeldingen. Deze kunnen je waardevolle aanwijzingen geven over wat er misgaat.

10. Maak een Back-up van je Website bij een Interne serverfout in WordPress

Voordat je wijzigingen aanbrengt, maak je altijd een back-up van je website. Dit zorgt ervoor dat je de vorige staat kunt herstellen als er iets misgaat.

Het deactiveren van WordPress-plug-ins is een effectieve manier om de oorzaak van de Interne serverfout in WordPress te achterhalen. Zodra je de boosdoener hebt geïdentificeerd, kun je gericht stappen ondernemen om het probleem op te lossen.

500 Interne serverfout in WordPress

3. Controleer Foutlogboeken - Interne serverfout in WordPress

Als je te maken hebt met een Interne serverfout in WordPress, kan het raadplegen van foutlogboeken je helpen de oorzaak van het probleem te identificeren en op te lossen. Hier zijn de stappen om foutlogboeken te controleren:

1. Toegang tot Serverlogboeken - Interne serverfout in WordPress

 • Apache Webserver: Als je een Apache-webserver gebruikt, zoek dan naar het foutlogboekbestand dat vaak ‘error_log’ wordt genoemd. Dit bestand bevindt zich vaak in de map ‘/var/log/httpd/’ of ‘/var/log/apache2/’.

 • Nginx Webserver: Voor Nginx-webserver kunnen fouten worden gelogd in de error-log van Nginx. Dit kan variëren op basis van je serverconfiguratie, maar je vindt het mogelijk in ‘/var/log/nginx/error.log’.

 • Hostingprovider: Sommige hostingproviders hebben hun eigen interface voor foutlogboeken. Raadpleeg de documentatie van je hostingprovider voor specifieke instructies.

2. Filter op Tijdstip van Fout

Open het foutlogboek en zoek naar fouten die overeenkomen met het tijdstip waarop de “500 Interne serverfout in WordPress” optrad. Foutmeldingen worden vaak voorafgegaan door een tijdstempel.

3. Identificeer Foutmeldingen

Kijk naar specifieke foutmeldingen in het logboek. Deze meldingen bevatten vaak details over wat er misging op je server. Let op PHP-fouten, serverfouten en andere relevante informatie.

4. Corrigeer Geïdentificeerde Fouten - Interne serverfout in WordPress

Als je specifieke fouten hebt geïdentificeerd, probeer deze dan op te lossen. Dit kan onder meer het aanpassen van configuratiebestanden, het oplossen van paden, of het installeren van ontbrekende afhankelijkheden omvatten.

5. Controleer Rechten en Machtigingen

Foutlogboeken kunnen ook wijzen op problemen met bestandsrechten of machtigingen. Controleer of de juiste rechten zijn ingesteld voor mappen en bestanden op je server.

6. Herhaal de Fout en Controleer Logboeken Opnieuw

Herhaal de actie op je website die de Interne serverfout in WordPress veroorzaakt. Controleer vervolgens opnieuw het foutlogboek om te zien of er nieuwe foutmeldingen worden gegenereerd.

7. Raadpleeg Hostingproviderondersteuning - Interne serverfout in WordPress

Als je problemen hebt met het vinden of begrijpen van foutmeldingen in de serverlogboeken, neem dan contact op met de ondersteuning van je hostingprovider. Ze kunnen extra inzicht en hulp bieden.

8. Gebruik WordPress Debugmodus

Schakel de WordPress-debugmodus in door de regel define('WP_DEBUG', false); in het wp-config.php-bestand te veranderen in define('WP_DEBUG', true);. Dit kan extra informatie geven over eventuele WordPress-gerelateerde fouten.

 

Foutlogboeken zijn krachtige hulpmiddelen om de oorzaak van een Interne serverfout in WordPress te achterhalen. Door zorgvuldig te kijken naar de vastgelegde foutmeldingen, kun je gerichte stappen ondernemen om het probleem op te lossen en je website weer operationeel te maken.

4. Controleer PHP-Geheugenlimieten - Interne serverfout in WordPress

Een Interne serverfout in WordPress kan soms worden veroorzaakt door het overschrijden van de PHP-geheugenlimiet. Hier zijn de stappen om de PHP-geheugenlimieten te controleren en mogelijk op te lossen:

1. Toegang tot het wp-config.php-bestand

Gebruik een FTP-client of het bestandsbeheer van je hostingprovider om toegang te krijgen tot de bestanden op de server. Zoek het wp-config.php-bestand in de hoofdmap van je WordPress-installatie.

2. Open het wp-config.php-bestand in een Teksteditor

Gebruik een teksteditor, zoals Notepad of Visual Studio Code, om het wp-config.php-bestand te openen.

3. Controleer op Bestaande Definitie voor Geheugenlimiet

Kijk in het wp-config.php-bestand of er al een regel staat die de geheugenlimiet instelt. Dit ziet er meestal uit als:

define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’);

4. Voeg een Regel Toe voor Geheugenlimiet (indien nodig)

Als er geen regel bestaat of als de huidige limiet te laag is, voeg dan een nieuwe regel toe onder de bestaande WordPress-definities in het wp-config.php-bestand:

define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’);

Je kunt het geheugenlimiet aanpassen op basis van de behoeften van je website. Een waarde van ‘256M’ is vaak voldoende, maar je kunt dit verhogen indien nodig.

5. Sla het Bestand Op en Upload het Terug naar de Server

Na het aanbrengen van wijzigingen, sla het wp-config.php-bestand op en upload het terug naar de server. Zorg ervoor dat de bestandsrechten correct zijn ingesteld.

6. Controleer je Website Opnieuw - Interne serverfout in WordPress

Bezoek nu je website en controleer of de “500 Interne serverfout in WordPress” nog steeds optreedt. Het aanpassen van de geheugenlimiet kan helpen bij het oplossen van problemen die worden veroorzaakt door een ontoereikend geheugen.

7. Gebruik de WordPress Debugmodus

Schakel de WordPress-debugmodus in door de regel define('WP_DEBUG', false); in het wp-config.php-bestand te veranderen in define('WP_DEBUG', true);. Hiermee krijg je mogelijk meer gedetailleerde informatie over eventuele fouten.

8. Neem Contact op met Hostingproviderondersteuning bij Interne serverfout in WordPress

Als het probleem aanhoudt na het aanpassen van de geheugenlimiet, neem dan contact op met de ondersteuning van je hostingprovider. Ze kunnen je helpen bij het verhogen van de servergeheugenlimieten als dat nodig is.

Door de PHP-geheugenlimieten te controleren en aan te passen, kun je mogelijk de “500 Interne serverfout in WordPress” oplossen die wordt veroorzaakt door ontoereikend geheugen.

Interne serverfout in WordPress
Interne serverfout in WordPress

5. Controleer Bestands- en Mapnamen - Interne serverfout in WordPress

Een “500 Interne serverfout in WordPress” kan soms worden veroorzaakt door onjuiste bestands- en mapnamen. Hier zijn stappen om deze mogelijke oorzaak te controleren en corrigeren:

1. Toegang tot de Serverbestanden

Gebruik een FTP-client of het bestandsbeheer van je hostingprovider om toegang te krijgen tot de bestanden op de server.

2. Controleer Bestands- en Mapnamen

Kijk naar de namen van bestanden en mappen in de hoofdmap van je WordPress-installatie. Zorg ervoor dat er geen ongewone tekens, spaties of speciale tekens zijn die problemen kunnen veroorzaken.

3. Let Op Hoofd- en Kleine Letters

Serveromgevingen kunnen hoofdlettergevoelig zijn. Zorg ervoor dat de bestands- en mapnamen in je WordPress-installatie overeenkomen met de hoofd- en kleine letters zoals ze zijn ingesteld.

4. Corrigeer Onjuiste Namensyntax

Als je namen van bestanden of mappen vindt met onjuiste syntax, corrigeer deze dan. Zorg ervoor dat je bestandsnamen geen spaties bevatten en gebruik streepjes (_) of koppeltekens (-) indien nodig.

5. Controleer Verwijzingen in WordPress-bestanden

Bekijk relevante WordPress-bestanden zoals wp-config.php, functions.php en themabestanden. Controleer of de verwijzingen naar bestanden en mappen correct zijn.

6. Herstel Foutieve Bestands- en Mapnamen

Als je onjuiste namen hebt gevonden, herstel deze dan door de juiste namen toe te passen. Zorg ervoor dat de wijzigingen worden opgeslagen en upload de bestanden terug naar de server.

7. Controleer de Permalink-Structuur in WordPress

Ga naar de WordPress-administratie, ga naar “Instellingen” en vervolgens naar “Permalinks”. Klik op “Wijzigingen opslaan” om de permalink-structuur te vernieuwen.

8. Herhaal de Fout en Controleer Opnieuw

Na het controleren en corrigeren van bestands- en mapnamen, herhaal de actie op je website die de “500 Interne Serverfout” veroorzaakte. Controleer opnieuw of de fout is verdwenen.

9. Gebruik de WordPress Debugmodus

Schakel de WordPress-debugmodus in door de regel define('WP_DEBUG', false); in het wp-config.php-bestand te veranderen in define('WP_DEBUG', true);. Hiermee krijg je mogelijk meer gedetailleerde informatie over eventuele fouten.

10. Neem Contact op met Hostingproviderondersteuning - Interne serverfout in WordPress

Als het probleem aanhoudt na het controleren en corrigeren van bestands- en mapnamen, neem dan contact op met de ondersteuning van je hostingprovider. Ze kunnen extra inzicht bieden in mogelijke serverconfiguraties die van invloed kunnen zijn.

Door zorgvuldig de bestands- en mapnamen te controleren en onjuistheden te corrigeren, kun je mogelijke oorzaken van de “500 Interne serverfout in WordPress” aanpakken die verband houden met bestandsnamen.

6. Herstel Core WordPress-bestanden - Interne serverfout in WordPress

Als je geconfronteerd wordt met een “500 Interne Serverfout in WordPress” en andere oplossingen niet hebben geholpen, kan het herstellen van de kernbestanden van WordPress het probleem mogelijk oplossen. Hier zijn de stappen om de kernbestanden te herstellen:

1. Download een Verse Kopie van WordPress

Ga naar de officiële website van WordPress (https://nl.wordpress.org/) en download de meest recente versie van WordPress.

2. Maak een Back-up van je Huidige WordPress-installatie

Voor je begint met het vervangen van bestanden, maak je een volledige back-up van je huidige WordPress-installatie. Dit omvat zowel de bestanden als de database.

3. Uitpakken van het WordPress-Bestand

Pak het gedownloade WordPress-zipbestand uit op je lokale computer. Je zou nu een map moeten hebben met de naam ‘wordpress’.

4. Verwijder de Huidige WordPress-bestanden op de Server

Gebruik een FTP-client of het bestandsbeheer van je hostingprovider om in te loggen op je server. Verwijder alle bestanden in de hoofdmap van je WordPress-installatie, behalve de map ‘wp-content’ en het bestand ‘wp-config.php’.

5. Upload de Nieuwe WordPress-bestanden naar de Server

Upload nu alle bestanden en mappen uit de eerder uitgepakte ‘wordpress’-map naar de hoofdmap van je WordPress-installatie op de server.

6. Behoud de Configuratiebestanden

Let op dat je de map ‘wp-content’ en het bestand ‘wp-config.php’ niet verwijdert of overschrijft. Deze bevatten belangrijke configuratiegegevens en gebruikersgegevens.

7. Update de Permalink-Structuur in WordPress

Ga naar de WordPress-administratie, ga naar “Instellingen” en vervolgens naar “Permalinks”. Klik op “Wijzigingen opslaan” om de permalink-structuur te vernieuwen.

8. Controleer je Website Opnieuw

Bezoek nu je website en controleer of de “500 Interne serverfout in WordPress” is verdwenen. Herhaal de actie die eerder het probleem veroorzaakte en kijk of het nu correct werkt.

9. Schakel de WordPress Debugmodus In

Schakel de WordPress-debugmodus in door de regel define('WP_DEBUG', false); in het wp-config.php-bestand te veranderen in define('WP_DEBUG', true);. Hiermee krijg je mogelijk meer gedetailleerde informatie over eventuele fouten.

10. Neem Contact op met Hostingproviderondersteuning indien Nodig - Interne serverfout in WordPress

Als de “500 Interne Serverfout” aanhoudt na het herstellen van de kernbestanden, neem dan contact op met de ondersteuning van je hostingprovider. Ze kunnen aanvullende inzichten bieden en mogelijk serverconfiguraties controleren.

Door de kernbestanden van WordPress te herstellen, kun je eventuele beschadigde of ontbrekende bestanden vervangen, waardoor de stabiliteit van je WordPress-installatie wordt hersteld.

7. Controleer PHP-versie en Updates - Interne serverfout in WordPress

Een “500 Interne serverfout in WordPress kan soms worden veroorzaakt door verouderde PHP-versies of incompatibiliteit. Hier zijn stappen om de PHP-versie te controleren en bij te werken:

1. Controleer Huidige PHP-versie

 • Ga naar de WordPress-administratie.
 • Navigeer naar “Dashboard” en vervolgens naar “Informatie”.
 • Zoek naar de sectie “Server” of “Serverinformatie”.
 • Controleer de huidige PHP-versie.

2. Controleer WordPress Vereisten

 • Ga naar de officiële WordPress-website (https://nl.wordpress.org/).
 • Zoek naar de aanbevolen systeemvereisten voor de nieuwste WordPress-versie.
 • Vergelijk deze vereisten met de PHP-versie op je server.

3. Bepaal PHP-versie Compatibiliteit

 • Als je PHP-versie niet voldoet aan de aanbevolen systeemvereisten, overweeg dan een upgrade naar een compatibele versie.

4. Update naar een Nieuwere PHP-versie

 • Neem contact op met je hostingprovider om te informeren over het upgraden van je PHP-versie.
 • Sommige hostingproviders bieden een eenvoudige manier om de PHP-versie via het controlepaneel te wijzigen.
 • Kies een PHP-versie die compatibel is met de WordPress-versie die je gebruikt.

5. Controleer Compatibiliteit met Plugins en Thema's

 • Controleer of alle geïnstalleerde plug-ins en thema’s compatibel zijn met de nieuwste PHP-versie.
 • Raadpleeg de officiële websites of documentatie van plug-ins en thema’s voor compatibiliteitsinformatie.

6. Update WordPress naar de Laatste Versie

 • Ga naar “Dashboard” en vervolgens naar “Updates”.
 • Zorg ervoor dat zowel WordPress als alle geïnstalleerde plug-ins en thema’s up-to-date zijn.

7. Test je Website

 • Nadat je de PHP-versie hebt bijgewerkt en WordPress en alle plug-ins hebt geüpdatet, controleer je of de “500 Interne Serverfout” is verdwenen.
 • Voer tests uit op verschillende pagina’s en functies om ervoor te zorgen dat alles soepel werkt.

8. Neem Contact op met Hostingproviderondersteuning indien Nodig

 • Als de “500 Interne Serverfout” aanhoudt na het bijwerken van de PHP-versie en WordPress, neem dan contact op met de ondersteuning van je hostingprovider.
 • Ze kunnen serverconfiguraties controleren en aanvullende assistentie bieden.

Het updaten van de PHP-versie naar een compatibele versie en het zorgen voor de nieuwste WordPress-release en plug-ins kan vaak de “500 Interne Serverfout” oplossen die wordt veroorzaakt door verouderde software.

8. Neem Contact op met de Hostingprovider - Interne serverfout in WordPress

Als je na het proberen van verschillende oplossingen nog steeds te maken hebt met een “500 Interne serverfout in WordPress”, is het tijd om contact op te nemen met de ondersteuning van je hostingprovider. Hier zijn de stappen om dit te doen:

1. Verzamel Informatie

Voordat je contact opneemt met de hostingprovider, verzamel relevante informatie zoals de URL’s waar de fout optreedt, specifieke acties die de fout veroorzaken en eventuele foutmeldingen die je hebt ontvangen.

2. Log in op je Hostingaccount -Interne serverfout in WordPress

Ga naar het beheerdersgedeelte van je hostingaccount. Dit kan een aangepast controlepaneel of een standaard controlepaneel zoals cPanel zijn.

3. Zoek naar Ondersteuningsinformatie - Interne serverfout in WordPress

In het controlepaneel zoek je naar een sectie met ondersteuningsinformatie. Dit kan variëren afhankelijk van de hostingprovider, maar je zoekt mogelijk naar een “Help”, “Ondersteuning” of “Contact” -gedeelte.

4. Gebruik Aangeboden Ondersteuningskanalen - Interne serverfout in WordPress

Hostingproviders bieden verschillende ondersteuningskanalen. Dit kunnen live chat, ticketsysteem, e-mail of telefonische ondersteuning zijn. Kies het kanaal dat het beste bij je voorkeur past.

5. Omschrijf het Probleem Gedetailleerd

Wanneer je contact opneemt, beschrijf het probleem gedetailleerd. Vermeld de stappen die je hebt ondernomen, de oplossingen die je hebt geprobeerd en eventuele foutmeldingen die je hebt ontvangen.

6. Voeg Relevante Informatie Toe

Voeg informatie toe over je serveromgeving, zoals de PHP-versie, serverconfiguratie en eventuele specifieke instellingen die van toepassing zijn op je hostingpakket.

7. Vraag om Specifieke Hulp

Specificeer dat je een “500 Interne Serverfout” ondervindt in WordPress en vraag om specifieke hulp bij het identificeren en oplossen van het probleem.

8. Volg Aanwijzingen van de Ondersteuning op - Interne serverfout in WordPress

De ondersteuning zal waarschijnlijk aanvullende vragen stellen of tests vragen om het probleem te begrijpen. Volg hun aanwijzingen op en geef feedback over de resultaten.

9. Houd Communicatie Open

Houd de communicatie met de ondersteuning open. Reageer snel op vragen en deel eventuele nieuwe ontwikkelingen. Dit helpt bij een efficiënte probleemoplossing.

10. Vraag om een Update na Onderzoek - Interne serverfout in WordPress

Als de hostingprovider het probleem aan het onderzoeken is, vraag dan om regelmatige updates over de voortgang en wat er wordt gedaan om het op te lossen.

11. Overweeg Expertise van een WordPress-ontwikkelaar - Interne serverfout in WordPress

Als het probleem complex is en de standaard ondersteuning geen oplossing biedt, overweeg dan het inhuren van een WordPress-ontwikkelaar met ervaring in serverconfiguraties.

Het contact opnemen met de hostingprovider is vaak de beste stap als andere oplossingen niet succesvol zijn gebleken. Ze hebben diepgaande kennis van de serverconfiguraties en kunnen specifieke hulp bieden om de “500 Interne Serverfout” op te lossen.

author avatar
PP-WebDesign
Scroll naar boven