Inhoudsopgave

Duplicate Content: Hoe Identificeer en Voorkom Je Het?

Duplicate Content Ontdek hoe je dubbele inhoud opspoort en elimineert voor een betere gebruikerservaring en SEO-prestaties. Start nu!

Duplicate Content : Inleiding

Duplicate content, of dubbele inhoud, is een term die vaak opduikt in de wereld van zoekmachine optimalisatie (SEO). Maar wat betekent het precies en waarom is het zo’n belangrijk onderwerp voor iedereen die betrokken is bij het maken van content voor websites? In dit artikel duiken we dieper in de definitie van duplicate content, onderzoeken we waarom het een probleem vormt voor SEO en bieden we een korte overzicht van de structuur van dit artikel.

• Definitie van duplicate content

Duplicate content verwijst naar substantiële blokken van inhoud binnen of over domeinen die volledig overeenkomen met andere inhoud of die aanzienlijk vergelijkbaar zijn. Dit kan zowel tekstuele inhoud als afbeeldingen, video’s en andere multimedia-elementen omvatten. Het is belangrijk te benadrukken dat zoekmachines zoals Google streven naar het presenteren van unieke en waardevolle inhoud aan gebruikers. Wanneer dezelfde of zeer vergelijkbare inhoud op meerdere plaatsen op het internet verschijnt, kan dit de gebruikerservaring negatief beïnvloeden.

• Waarom is duplicate content een probleem voor SEO?

Duplicate content kan verschillende negatieve gevolgen hebben voor de SEO-prestaties van een website. Ten eerste kan het de zichtbaarheid van een website in de zoekresultaten verminderen. Zoekmachines proberen de beste en meest relevante resultaten aan hun gebruikers te tonen. Wanneer er meerdere versies van dezelfde inhoud zijn, kan het voor zoekmachines moeilijk zijn om te bepalen welke versie het meest relevant is voor een bepaalde zoekopdracht. Dit kan ertoe leiden dat zoekmachines mogelijk niet de ‘beste’ versie van de inhoud kiezen om weer te geven in de zoekresultaten. Daarnaast kan duplicate content ook leiden tot link dilution, waarbij de waarde van inkomende links verdeeld wordt over meerdere duplicaten, in plaats van geconcentreerd te zijn op één enkele pagina.

• Korte overzicht van de structuur van het artikel

Dit artikel is gestructureerd om een uitgebreid inzicht te bieden in de problematiek rondom duplicate content en de impact ervan op SEO. We zullen beginnen met een diepgaande blik op de verschillende soorten duplicate content en de meest voorkomende oorzaken ervan. Vervolgens zullen we de strategieën en best practices bespreken die kunnen worden toegepast om duplicate content problemen te identificeren en op te lossen. Tot slot zullen we enkele veelgestelde vragen over duplicate content beantwoorden en praktische tips geven om te zorgen dat je content uniek blijft en je SEO-inspanningen maximaliseert.

Door het belang van unieke en waardevolle content te begrijpen en de juiste strategieën toe te passen om duplicate content te voorkomen, kunnen website-eigenaren en contentmakers hun zichtbaarheid in zoekmachines verbeteren en een betere gebruikerservaring bieden.

Wat is Duplicate Content?

• Definitie en voorbeelden

Duplicate content verwijst naar substantiële blokken content binnen of over domeinen heen die volledig overeenkomen met andere content of die aanzienlijk vergelijkbaar zijn. Dit kan zowel tekst als media bevatten, zoals afbeeldingen en video’s. Een voorbeeld hiervan is een productbeschrijving die op meerdere pagina’s binnen dezelfde website wordt gebruikt of een artikel dat op verschillende websites wordt gepubliceerd zonder aanpassing.

• Verschillende typen duplicate content (intern vs. extern)

Duplicate content kan worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: intern en extern.

 • Interne Duplicate Content ontstaat wanneer dezelfde content wordt herhaald op meerdere pagina’s binnen dezelfde website. Dit kan gebeuren door de manier waarop een website is gestructureerd, zoals het hergebruiken van dezelfde productbeschrijving op verschillende productpagina’s of door technische issues, zoals niet-canonieke URL’s die naar dezelfde pagina leiden.

 • Externe Duplicate Content, ook bekend als cross-domain duplicates, treedt op wanneer twee of meer verschillende domeinen identieke of zeer vergelijkbare content bevatten. Dit kan een gevolg zijn van content die zonder toestemming is gekopieerd (content scraping) of het syndiceren van content, waarbij originele content bewust wordt gedeeld op andere sites, soms met toestemming van de eigenaar.

• Hoe zoekmachines duplicate content bekijken

Zoekmachines zoals Google streven ernaar unieke en waardevolle content aan hun gebruikers te bieden. Wanneer zij geconfronteerd worden met duplicate content, proberen ze te bepalen welke versie het meest relevant is voor een zoekopdracht en deze te indexeren, terwijl andere duplicaten minder zichtbaar kunnen worden. Dit betekent niet per se dat websites met duplicate content worden gestraft, maar het kan wel de zichtbaarheid van de content in de zoekresultaten beïnvloeden.

Google raadt aan om duplicate content te vermijden waar mogelijk en gebruik te maken van technische oplossingen zoals 301-redirects voor verplaatste content, het instellen van de canonical tag om de voorkeursversie van een pagina aan te geven, en het zorgvuldig beheren van syndicatie om ervoor te zorgen dat zoekmachines de originele bron herkennen.

Conclusie

Het efficiënt beheren van duplicate content is cruciaal voor zoekmachineoptimalisatie. Door het begrijpen van de verschillende vormen van duplicate content en hoe zoekmachines hiermee omgaan, kunnen WordPress en SEO experts strategieën ontwikkelen om de negatieve impact op zoekmachine rankings te minimaliseren en ervoor te zorgen dat hun content de best mogelijke zichtbaarheid krijgt.

Intern vs. Extern Duplicate Content

• Uitleg van intern duplicate content

Intern duplicate content verwijst naar situaties waarbij binnen dezelfde website identieke of sterk gelijkende inhoud voorkomt op meer dan één URL. Dit kan gebeuren door verschillende redenen, zoals:

 • Het gebruik van URL-parameters voor tracking of filtering die dezelfde pagina-inhoud onder verschillende URL’s presenteren.
 • Het hebben van meerdere landingspagina’s met zeer vergelijkbare of identieke inhoud bedoeld voor verschillende zoekwoorden.
 • Publicatie van content onder meerdere categorieën of tags die resulteren in meerdere toegangspunten tot dezelfde inhoud.

De aanwezigheid van intern duplicate content kan voor zoekmachines verwarrend zijn bij het bepalen welke versie van de content het meest relevant is voor een zoekopdracht. Dit kan de ranking van je website negatief beïnvloeden omdat zoekmachines zoals Google streven naar het tonen van diverse resultaten. Het gebruik van canonical tags kan helpen om aan zoekmachines aan te geven welke versie van de content als de “hoofd” versie beschouwd moet worden.

• Voorbeelden van extern duplicate content

Extern duplicate content doet zich voor wanneer twee of meer verschillende websites identieke of zeer gelijkende inhoud delen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Syndicatie van inhoud, waarbij originele content van de ene website op andere sites wordt gepubliceerd met toestemming van de eigenaar.
 • Het kopiëren en plakken van inhoud van de ene website naar de andere zonder toestemming (plagiaat).
 • Het gebruik van fabrikantbeschrijvingen voor producten op e-commerce websites, wat leidt tot identieke productbeschrijvingen op meerdere websites.

Deze praktijken kunnen ertoe leiden dat zoekmachines de geloofwaardigheid en originaliteit van je content in twijfel trekken, wat een negatieve impact kan hebben op je SEO-prestaties.

• De impact van beide typen op SEO

De aanwezigheid van zowel intern als extern duplicate content kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de SEO van een website. Zoekmachines streven ernaar gebruikers de meest relevante en unieke content te bieden. Wanneer zij geconfronteerd worden met duplicate content, kunnen zij moeite hebben met het identificeren van de originele bron, wat kan leiden tot een lagere ranking of zelfs het volledig negeren van de gedupliceerde pagina’s in de zoekresultaten.

Om de negatieve impact van duplicate content op SEO te minimaliseren, is het belangrijk om:

 • Actief gebruik te maken van 301-redirects om gebruikers en zoekmachines naar de meest relevante of originele content te leiden.
 • Canonical tags in te zetten om zoekmachines duidelijk te maken welke versie van een pagina als de primaire moet worden beschouwd.
 • Creatief en origineel te blijven in je contentcreatie om duplicatie te vermijden.

Door het zorgvuldig beheren van duplicate content issues, kun je de zichtbaarheid en ranking van je website in zoekmachineresultaten verbeteren, wat uiteindelijk leidt tot een betere gebruikerservaring en hogere conversieratio’s.

Oorzaken van Duplicate Content

• Technische oorzaken (URL-parameters, HTTPS vs. HTTP)

Een van de meest voorkomende technische oorzaken van duplicate content is het gebruik van URL-parameters. Deze parameters worden vaak gebruikt voor tracking of voor het filteren van content, zoals in e-commerce websites voor sortering of het tonen van verschillende kleuren of maten van een product. Echter, als deze URL’s door zoekmachines worden geïndexeerd, kunnen ze als aparte pagina’s met dezelfde inhoud worden gezien, wat leidt tot duplicate content.

Een andere technische oorzaak is het niet consequent gebruiken van HTTPS in plaats van HTTP. Als een website toegankelijk is via beide protocollen, zonder duidelijke voorkeur, kunnen zoekmachines dit interpreteren als twee verschillende websites met identieke inhoud. Het is daarom belangrijk om een permanente 301-redirect in te stellen van HTTP naar HTTPS om duplicate content te voorkomen.

• CMS-gerelateerde problemen

Content Management Systemen (CMS) kunnen ook bijdragen aan het ontstaan van duplicate content. Veel CMS-systemen genereren standaard meerdere versies van een pagina. Bijvoorbeeld, een blogpost kan toegankelijk zijn via de homepage, de categoriepagina, en via de directe URL. Zonder de juiste configuratie, zoals het instellen van canonical tags, kan dit leiden tot duplicate content.

Daarnaast kan het verkeerd configureren van taal- of landinstellingen in een CMS ook duplicate content veroorzaken. Als inhoud voor verschillende regio’s of talen op afzonderlijke URL’s staat zonder duidelijke aanduiding via hreflang-tags, kan dit voor zoekmachines als duplicate content worden gezien.

• Scraping en contentdiefstal

Een externe oorzaak van duplicate content is scraping en contentdiefstal, waarbij inhoud van uw website wordt gekopieerd en op andere sites wordt gepubliceerd. Dit kan niet alleen leiden tot SEO-problemen door duplicate content, maar ook tot juridische problemen. Het is belangrijk om regelmatig uw content te monitoren en actie te ondernemen tegen websites die zonder toestemming uw content gebruiken.

Het aanpakken van duplicate content vereist een strategische benadering, waarbij technische instellingen, CMS-configuraties, en het actief beschermen van uw content tegen diefstal centraal staan. Door proactief de oorzaken van duplicate content aan te pakken, kunt u de SEO-prestaties en de zichtbaarheid van uw website aanzienlijk verbeteren.

Technische Oorzaken en Oplossingen

Duplicate content is een veelvoorkomend probleem dat de SEO-prestaties van je website kan beïnvloeden. In dit hoofdstuk “Technische Oorzaken en Oplossingen” zullen we dieper ingaan op hoe URL-parameters kunnen leiden tot duplicate content, het belang van consistente URL-structuren, en voorbeelden van technische oplossingen om dit probleem aan te pakken.

• Hoe URL-parameters leiden tot duplicate content

URL-parameters, vaak gebruikt voor tracking of om de inhoud dynamisch aan te passen, kunnen onbedoeld leiden tot duplicate content. Dit gebeurt wanneer verschillende URL’s naar dezelfde of zeer vergelijkbare inhoud leiden. Zoekmachines zoals Google kunnen deze URL’s als afzonderlijke pagina’s beschouwen, wat de SEO-waarde van de originele content vermindert. Bijvoorbeeld, als www.voorbeeld.nl/product?kleur=rood en www.voorbeeld.nl/product?kleur=blauw naar dezelfde pagina leiden, kan dit als duplicate content worden gezien.

• Het belang van consistente URL-structuren

Een consistente URL-structuur is cruciaal om duplicate content te voorkomen. Dit betekent dat elke pagina een unieke URL heeft en dat er geen verschillende URL’s zijn die naar dezelfde inhoud wijzen. Dit helpt zoekmachines te begrijpen welke versie van een pagina de voorkeursversie is, en zorgt ervoor dat alle SEO-waarde naar die ene URL gaat. Het consistent houden van URL-structuren helpt ook bij het verbeteren van de gebruikerservaring, omdat bezoekers gemakkelijker kunnen navigeren en de informatie kunnen vinden die ze zoeken.

• Voorbeelden van technische oplossingen

Om het probleem van duplicate content als gevolg van URL-parameters aan te pakken, zijn er verschillende technische oplossingen mogelijk:

 1. Canonical Tags: Gebruik canonical tags (<link rel="canonical" href="...">) om zoekmachines te vertellen welke versie van een pagina de voorkeursversie is. Dit helpt bij het consolideren van SEO-waarde op de voorkeurs-URL.

 2. 301 Redirects: Als er meerdere URL’s naar dezelfde pagina leiden, kan een 301-redirect worden gebruikt om bezoekers en zoekmachines door te sturen naar de primaire URL. Dit zorgt ervoor dat alle SEO-waarde naar de juiste pagina gaat.

 3. URL-parameters in Google Search Console: Je kunt Google Search Console gebruiken om Google te informeren hoe ze met bepaalde URL-parameters moeten omgaan. Dit kan helpen voorkomen dat URL’s met parameters als afzonderlijke pagina’s worden behandeld.

 4. Robots.txt en Meta Robots: Gebruik het robots.txt-bestand of de meta robots-tag om zoekmachines te instrueren bepaalde URL’s met parameters niet te indexeren. Dit kan helpen duplicate content problemen te voorkomen.

Door deze technische oplossingen toe te passen, kun je het probleem van duplicate content effectief aanpakken en verbeter je de SEO-prestaties van je website. Het is belangrijk om deze aspecten regelmatig te controleren en bij te werken om ervoor te zorgen dat je website optimaal presteert in zoekmachines.

 

CMS-Problemen en Aanpassingen

• Veelvoorkomende CMS-gerelateerde oorzaken van duplicate content

 1. URL-varianten: Verschillende URL’s die naar dezelfde pagina leiden, zoals www.voorbeeld.com, voorbeeld.com en www.voorbeeld.com/index.html, kunnen door zoekmachines als aparte pagina’s worden gezien, wat leidt tot duplicate content.

 2. HTTP en HTTPS: Als een site zowel via HTTP als HTTPS bereikbaar is zonder duidelijke redirect, kan dit leiden tot dubbele inhoud.

 3. Trailing Slashes: Het al dan niet aanwezig zijn van een slash aan het einde van een URL (bijv. www.voorbeeld.com/pagina versus www.voorbeeld.com/pagina/) kan voor zoekmachines als twee verschillende pagina’s worden geïnterpreteerd.

 4. Session IDs: Websites die session IDs gebruiken in hun URL’s kunnen onbedoeld duplicate content creëren, omdat elke sessie als een unieke URL wordt gezien.

 5. Printervriendelijke versies van content: Als printervriendelijke versies van pagina’s via aparte URL’s toegankelijk zijn, kan dit ook leiden tot dubbele content.

• Aanbevolen instellingen en plugins om duplicate content te voorkomen

Het voorkomen van duplicate content vereist zowel aandacht voor de structuur van de website als het gebruik van de juiste tools. Hier zijn enkele aanbevelingen:

 1. Gebruik van Canonical Tags: Stel rel=canonical tags in om zoekmachines te laten weten welke versie van een pagina de voorkeur heeft. Dit is vooral nuttig bij het omgaan met URL-varianten en printervriendelijke pagina’s.

 2. 301 Redirects: Zet 301 redirects op voor alle HTTP-verzoeken naar de HTTPS-versie van je site en zorg ervoor dat www en niet-www versies consistent worden doorverwezen naar één gekozen versie.

 3. Instellen van de voorkeursdomein: Gebruik Google Search Console om je voorkeursdomein in te stellen, of dit nu met www is of zonder.

 4. Vermijden van session IDs in URL’s: Configureer je CMS zo dat session IDs niet in de URL worden opgenomen.

 5. WordPress Plugins: Gebruik plugins zoals Yoast SEO, die ondersteuning bieden voor het instellen van canonical URLs en het gemakkelijk omleiden van URL’s. Een andere nuttige plugin is All in One SEO Pack, die ook helpt bij het beheren van duplicate content issues.

Door deze CMS-problemen en aanpassingen zorgvuldig te adresseren, kun je de SEO van je WordPress-site aanzienlijk verbeteren en het risico op penalty’s van zoekmachines vanwege duplicate content minimaliseren. Het is cruciaal om consistent te blijven in je aanpak en regelmatig je site te controleren op potentiële duplicate content kwesties.

Het Identificeren van Duplicate Content

Duplicate content kan je website’s zoekmachine ranking negatief beïnvloeden, omdat zoekmachines zoals Google moeite hebben te bepalen welke versie van de content ze moeten tonen in de zoekresultaten. In dit hoofdstuk bespreken we verschillende tools en technieken voor het opsporen van duplicate content, hoe je Google Search Console kunt gebruiken voor identificatie, en enkele handmatige methoden en best practices.

• Tools en technieken voor het opsporen van duplicate content

Er zijn verschillende tools beschikbaar die je kunnen helpen bij het opsporen van duplicate content op je website. Een populaire tool is Copyscape, waarmee je kunt zoeken naar kopieën van je pagina’s op het internet. Een andere effectieve tool is Siteliner, die specifiek ontworpen is om duplicate content binnen je eigen website te vinden. Deze tools scannen het web of je website en rapporteren pagina’s met inhoud die te veel overeenkomsten vertoont.

• Het gebruik van Google Search Console voor identificatie

Google Search Console is een krachtige tool voor elke website-eigenaar of SEO expert. Het kan niet alleen helpen bij het identificeren van SEO problemen, maar ook bij het opsporen van duplicate content. Door de ‘Dekking’-rapporten te bekijken, kun je zien of Google meerdere pagina’s met dezelfde inhoud heeft geïndexeerd. Google biedt ook de mogelijkheid om de URL-inspectietool te gebruiken, waarmee je specifieke URL’s kunt controleren op problemen, waaronder duplicate content.

• Handmatige methoden en best practices

Naast het gebruik van tools, zijn er ook handmatige methoden om duplicate content te identificeren. Een eenvoudige manier is het gebruiken van Google door een uniek stukje tekst tussen aanhalingstekens in de zoekbalk in te voeren. Als er meerdere resultaten verschijnen met dezelfde inhoud, heb je mogelijk duplicate content gevonden.

Een best practice is het consistent toepassen van canonieke tags. Dit zijn HTML elementen die zoekmachines vertellen welke versie van een pagina de voorkeursversie is. Dit helpt om problemen met duplicate content te voorkomen, omdat het duidelijk maakt welke pagina geïndexeerd en gerangschikt moet worden in de zoekresultaten.

Het is ook belangrijk om interne duplicatie te vermijden. Zorg ervoor dat elke pagina op je website unieke inhoud heeft en dat je geen identieke content plaatst op verschillende pagina’s. Als het nodig is om dezelfde informatie op meer dan één pagina te hebben, overweeg dan om de inhoud te herschrijven zodat deze uniek is, of gebruik de eerder genoemde canonieke tags om aan te geven welke pagina de oorspronkelijke is.

Het beheren van duplicate content is essentieel voor elke website die goed wil presteren in zoekmachines. Door de juiste tools te gebruiken, Google Search Console effectief in te zetten, en best practices te volgen, kun je de negatieve impact van duplicate content op je SEO inspanningen minimaliseren.

Gebruik van Tools

In de wereld van zoekmachineoptimalisatie (SEO) is het identificeren en aanpakken van duplicate content een cruciale taak voor elke webmaster. Duplicate content kan de zoekmachine-ranking van een website negatief beïnvloeden omdat het voor zoekmachines moeilijk is te bepalen welke versie van de content het meest relevant is voor een bepaalde zoekopdracht. Gelukkig zijn er diverse SEO-tools beschikbaar die het proces van het opsporen van duplicate content vereenvoudigen. In dit hoofdstuk verkennen we enkele van de meest populaire tools en leggen we uit hoe je deze kunt gebruiken voor een effectieve analyse.

• Overzicht van populaire SEO-tools voor het detecteren van duplicate content

 1. Copyscape: Een van de meest bekende tools voor het controleren op duplicate content. Door simpelweg de URL van een pagina in te voeren, zoekt Copyscape naar kopieën van die pagina op het internet.

 2. Siteliner: Specifiek ontworpen voor het analyseren van hele websites, helpt Siteliner je niet alleen duplicate content te vinden, maar ook gebroken links en andere SEO-gerelateerde problemen.

 3. Screaming Frog SEO Spider: Deze tool biedt een diepgaande analyse van je website, inclusief het opsporen van duplicate content. Het is bijzonder nuttig voor het analyseren van grote websites.

 4. Ahrefs: Hoewel Ahrefs voornamelijk bekend staat als een tool voor backlink analyse, beschikt het ook over functies voor het identificeren van duplicate content binnen je website.

 5. SEMrush: Dit is een uitgebreide SEO-tool die een specifieke ‘Site Audit’-functie biedt, waarmee duplicate content, samen met een reeks andere SEO-problemen, opgespoord kan worden.

• Hoe deze tools te gebruiken voor effectieve analyse

Het effectief gebruiken van deze tools vereist een systematische aanpak:

 1. Begin met een Website Audit: Gebruik tools zoals Screaming Frog SEO Spider, Siteliner, of SEMrush’s Site Audit functie om een algemeen overzicht te krijgen van waar duplicate content zich op je website bevindt.

 2. Analyseer Externe Duplicate Content: Met Copyscape kun je controleren of delen van jouw websiteinhoud elders op het internet zijn gekopieerd. Dit is belangrijk om auteursrechtinbreuk tegen te gaan en om unieke content te waarborgen.

 3. Verbeter je Content Strategie: Gebruik de inzichten uit de analyses om je content strategie te verbeteren. Als duplicate content intern wordt gevonden, overweeg dan om de content te herschrijven, samen te voegen, of een canonical tag te gebruiken om aan zoekmachines aan te geven welke versie van de content de voorkeur heeft.

 4. Monitor Regelmatig: Duplicate content kan onbedoeld ontstaan door bijvoorbeeld het publiceren van nieuwe pagina’s of het herstructureren van je website. Regelmatige monitoring is dus essentieel.

Door het integreren van deze tools in je SEO-strategie, kun je effectief duplicate content aanpakken, waardoor de zichtbaarheid en ranking van je website in zoekmachine resultatenpagina’s (SERPs) kan verbeteren. Het is belangrijk om te onthouden dat het doel van zoekmachines is om gebruikers naar de meest relevante en unieke content te leiden; door proactief duplicate content te beheren, ondersteun je dit doel en verbeter je de algehele gezondheid van je website in het digitale ecosysteem.

Google Search Console en Handmatige Checks

• Stap-voor-stap gids voor het gebruik van Google Search Console

1. Toegang tot Google Search Console: Log in op Google Search Console met het Google-account dat is gekoppeld aan je website. Als je website nog niet is toegevoegd, voeg deze dan toe en verifieer je eigendom.

2. Overzicht van de prestaties: Bekijk het ‘Prestaties’-rapport om te zien voor welke zoekopdrachten je site wordt weergegeven. Let op zoekopdrachten die zouden kunnen wijzen op duplicate content, zoals meerdere pagina’s die ranken voor dezelfde keywords.

3. URL-inspectie: Gebruik het hulpprogramma ‘URL-inspectie’ om te controleren of Google je pagina’s correct heeft geïndexeerd. Voer URL’s in die mogelijk duplicate content bevatten om te zien of ze als uniek worden beschouwd.

4. Dekkingsrapport: Het ‘Dekkings’-rapport geeft inzicht in indexatieproblemen, waaronder duplicate content. Let op waarschuwingen en fouten die betrekking hebben op duplicate content en volg de aanbevolen acties op.

• Tips voor handmatige controles en waar op te letten

1. Controleer je content: Gebruik tools zoals Copyscape of Siteliner om je website te scannen op duplicate content. Deze tools kunnen helpen bij het identificeren van interne en externe duplicate content.

2. Let op URL-varianten: Zorg ervoor dat elke pagina op je website bereikbaar is via één URL. Vaak leiden www en niet-www versies, evenals http en https versies, tot duplicate content. Gebruik 301-redirects om dit te corrigeren.

3. Gebruik canonieke tags: Als duplicate content onvermijdelijk is (bijvoorbeeld bij productbeschrijvingen die op meerdere pagina’s verschijnen), gebruik dan rel=”canonical” tags om aan te geven welke versie de voorkeursversie is voor indexering.

4. Unieke meta-titels en beschrijvingen: Zorg ervoor dat elke pagina een unieke meta-titel en beschrijving heeft. Dit helpt niet alleen bij het verminderen van duplicate content, maar verbetert ook de click-through rate vanuit de zoekresultaten.

Door het volgen van deze stappen en het regelmatig uitvoeren van handmatige controles, kun je problemen met duplicate content effectief aanpakken en de SEO van je WordPress-site verbeteren. Het is belangrijk om proactief te zijn en je site regelmatig te controleren op duplicate content, aangezien dit een doorlopend proces is dat aandacht vereist voor optimale prestaties in Google Search.

Het Oplossen van Duplicate Content Problemen

Duplicate content kan een groot probleem vormen voor de zoekmachineoptimalisatie (SEO) van je website. Zoekmachines zoals Google streven ernaar om gebruikers de beste en meest relevante inhoud te bieden. Wanneer ze meerdere versies van dezelfde of zeer vergelijkbare inhoud tegenkomen, kan dit leiden tot verwarring over welke versie het meest relevant is voor een zoekopdracht. Dit kan resulteren in een lagere rangschikking van je website in zoekresultaten of zelfs in het geheel niet weergeven van je inhoud. Daarom is het oplossen van problemen met duplicate content cruciaal voor het verbeteren van de zichtbaarheid en prestaties van je website in zoekmachines.

• Algemene strategieën en best practices

De eerste stap in het aanpakken van duplicate content is het identificeren van de bron van de duplicatie. Dit kan intern zijn, binnen je eigen website, of extern, waarbij je inhoud wordt gekopieerd of gedeeld op andere websites. Zodra je de oorzaak hebt vastgesteld, zijn er verschillende strategieën die je kunt toepassen om duplicate content problemen op te lossen:

 • Zorgvuldige planning van de website-architectuur: Een goed georganiseerde website helpt duplicatie te voorkomen. Zorg ervoor dat elke pagina unieke en relevante inhoud bevat en vermijd het onnodig dupliceren van pagina’s.
 • Gebruik van 301-redirects: Wanneer je vaststelt dat verschillende pagina’s met vergelijkbare inhoud kunnen worden samengevoegd, kan het gebruik van 301-redirects helpen om zoekmachines en gebruikers naar de meest relevante pagina te leiden. Dit vertelt zoekmachines dat de oude pagina permanent is verplaatst naar de nieuwe locatie.
 • Implementatie van de canonical tag: De canonical tag is een stukje HTML-code die je kunt gebruiken om zoekmachines te vertellen welke versie van een pagina de ‘hoofd’- of ‘canonical’-versie is. Dit is vooral nuttig wanneer dezelfde of vergelijkbare inhoud toegankelijk is via meerdere URL’s.

• Het gebruik van 301-redirects

301-redirects zijn een krachtig hulpmiddel in het oplossen van duplicate content problemen. Ze zijn niet alleen nuttig voor het samenvoegen van vergelijkbare pagina’s, maar ook voor het omleiden van verkeer van verouderde URL’s naar de meest actuele inhoud. Dit helpt niet alleen bij het verbeteren van de gebruikerservaring, maar ook bij het behouden van de SEO-waarde van de oudere pagina’s.

• Het toepassen van de canonical tag

De canonical tag helpt zoekmachines te begrijpen welke versie van een pagina de voorkeur heeft wanneer er meerdere kopieën bestaan. Door deze tag correct te implementeren, kun je voorkomen dat je website wordt bestraft voor duplicate content, terwijl je tegelijkertijd de SEO-waarde van je inhoud behoudt. Het is belangrijk om deze tag consequent toe te passen en ervoor te zorgen dat de aangeduide canonical pagina de meest relevante en uitgebreide versie van de inhoud bevat.

Conclusie

Het oplossen van duplicate content is essentieel voor elke website-eigenaar die streeft naar een sterke online aanwezigheid. Door het implementeren van algemene strategieën zoals zorgvuldige website-architectuur, samen met technische oplossingen zoals 301-redirects en canonical tags, kun je de SEO-prestaties van je website aanzienlijk verbeteren. Het is belangrijk om proactief te zijn in het beheren van je inhoud en ervoor te zorgen dat elke pagina uniek en waardevol is voor je gebruikers, evenals voor zoekmachines.

 

301-Redirects Implementeren

Als SEO expert is het essentieel om te begrijpen hoe 301-redirects correct te implementeren, vooral in het licht van het voorkomen van duplicate content. Duplicate content kan namelijk negatieve effecten hebben op de zoekmachine ranking van je website. Hieronder wordt uitgelegd wanneer en hoe je 301-redirects kunt gebruiken en worden voorbeelden gegeven van situaties waarin redirects de beste oplossing zijn om duplicate content te voorkomen.

• Wanneer en hoe 301-redirects te gebruiken

Een 301-redirect is een permanente omleiding van de ene URL naar de andere. Deze techniek is cruciaal om te voorkomen dat zoekmachines meerdere versies van dezelfde content indexeren, wat bekend staat als duplicate content. Duplicate content kan de SEO-waarde van je website verminderen omdat het voor zoekmachines moeilijk wordt om te bepalen welke versie van de content het meest relevant is voor een zoekopdracht.

Hoe Implementeer Je een 301-Redirect?

In WordPress kun je 301-redirects op verschillende manieren implementeren:

 1. Via .htaccess Bestand: Voor websites die op Apache-servers draaien, kun je direct wijzigingen aanbrengen in het .htaccess-bestand. Dit is effectief voor het omleiden van meerdere URLs tegelijk.

 2. Plugins: Er zijn diverse WordPress plugins beschikbaar die het eenvoudig maken om 301-redirects te beheren zonder direct met code te werken. Voorbeelden zijn Redirection of Yoast SEO.

 3. Via de Hostingprovider: Sommige hostingproviders bieden in hun controlepaneel een optie om 301-redirects in te stellen.

• Voorbeelden van situaties waarin redirects de beste oplossing zijn

 1. Veranderen van URL-Structuur: Als je de permalink-structuur van je website wijzigt, gebruik je 301-redirects om ervoor te zorgen dat de oude URLs verwijzen naar de nieuwe locaties. Dit voorkomt duplicate content en behoudt de SEO-waarde.

 2. Verwijderen van Pagina’s: Wanneer je een pagina verwijdert, kun je een 301-redirect instellen naar een relevante pagina om te voorkomen dat bezoekers op een 404-pagina terechtkomen en om duplicate content issues te vermijden.

 3. Samenvoegen van Websites: Als je twee websites samenvoegt, helpen 301-redirects om de SEO-waarde van de oude site over te dragen aan de nieuwe site en duplicate content te elimineren.

 4. HTTPS Migratie: Bij het overgaan van HTTP naar HTTPS, zorg ervoor dat alle oude URLs correct doorverwijzen naar de nieuwe HTTPS-versie om duplicate content te voorkomen.

Het zorgvuldig plannen en implementeren van 301-redirects is essentieel voor het handhaven van een sterke SEO-positie en het voorkomen van duplicate content. Door het volgen van deze richtlijnen, kun je ervoor zorgen dat je WordPress-site geoptimaliseerd blijft voor zoekmachines en een positieve gebruikerservaring biedt.

Canonical Tags Gebruiken

In de wereld van zoekmachineoptimalisatie (SEO) is het voorkomen van ‘Duplicate Content’ essentieel voor het behouden van een sterke positie in zoekmachineresultaten. Een effectieve methode om dit te bereiken is door het gebruik van canonical tags. Deze tags helpen zoekmachines te begrijpen welke versie van een content als de hoofdversie beschouwd moet worden. Hierdoor kan duplicate content effectief worden aangepakt.

• Het doel en de werking van canonical tags

Het primaire doel van een canonical tag is om aan zoekmachines aan te geven welke versie van een pagina de ‘hoofd’ versie is. Dit is vooral handig in situaties waarin dezelfde of zeer vergelijkbare content toegankelijk is via meerdere URLs. Door een canonical tag te gebruiken, informeer je zoekmachines welke URL geïndexeerd en gerangschikt moet worden, waardoor het probleem van ‘Duplicate Content’ wordt verminderd.

• Hoe correct canonical tags in te stellen

Voor SEO Expert is het correct instellen van canonical tags cruciaal. Hier zijn enkele stappen om dit te bereiken:

 1. Bepaal de Voorkeurs-URL: Identificeer eerst welke versie van je content de ‘hoofd’ versie is. Dit is de URL die je wilt dat zoekmachines indexeren en tonen in de zoekresultaten.

 2. Voeg de Canonical Tag toe: Voeg vervolgens de canonical tag toe in de <head> sectie van de HTML van de voorkeurs-URL. De tag ziet er als volgt uit: <link rel="canonical" href="https://www.voorbeeld.com/hoofdpagina"/>.

 3. Consistentie: Zorg ervoor dat de canonical tag consistent wordt gebruikt over alle duplicate pagina’s heen. Dit betekent dat elke pagina die als duplicaat wordt beschouwd, moet verwijzen naar dezelfde voorkeurs-URL.

• Veelgemaakte fouten te vermijden bij het gebruik van canonical tags

Bij het implementeren van canonical tags zijn er enkele veelvoorkomende fouten die vermeden moeten worden:

 1. Inconsistent Gebruik: Het inconsistente gebruik van canonical tags over verschillende pagina’s heen kan zoekmachines in de war brengen. Zorg ervoor dat alle duplicaten naar dezelfde URL wijzen.

 2. Verkeerde URL’s: Het opnemen van de verkeerde URL in de canonical tag kan ertoe leiden dat zoekmachines de verkeerde pagina indexeren. Controleer altijd de URL voordat je de tag implementeert.

 3. Het Negeren van Canonical Tags: Het volledig negeren van het gebruik van canonical tags bij het beheren van ‘Duplicate Content’ kan leiden tot SEO-problemen, zoals verlaagde zoekmachine rankings.

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen WordPress en SEO experts effectief het probleem van ‘Duplicate Content’ aanpakken met behulp van canonical tags. Dit zorgt niet alleen voor een betere SEO-prestatie, maar helpt ook bij het handhaven van de integriteit van je website in de ogen van zowel gebruikers als zoekmachines.

Preventie van Duplicate Content

Als WordPress en SEO expert is het voorkomen van duplicate content cruciaal voor de gezondheid van je website en je ranking in zoekmachines. Duplicate content kan je SEO-inspanningen ondermijnen en leiden tot verwarring bij zoekmachines, wat uiteindelijk je zichtbaarheid en verkeer kan schaden. In dit hoofdstuk over de preventie van duplicate content, zullen we enkele essentiële tips en strategieën bespreken die je kunt implementeren om duplicate content in de toekomst te voorkomen. Daarnaast benadrukken we het belang van regelmatige content audits als een fundamentele stap in het handhaven van een gezonde, duplicate-vrije website.

• Tips voor het voorkomen van duplicate content in de toekomst

 1. Gebruik Canonical Tags: Canonical tags zijn cruciaal om zoekmachines te vertellen welke versie van een pagina de hoofdversie is. Dit helpt duplicate content problemen te voorkomen wanneer dezelfde of zeer vergelijkbare content op meerdere URL’s verschijnt.

 2. Vermijd Hergebruik van Content: Zorg ervoor dat elke pagina op je website unieke content heeft. Vermijd het kopiëren en plakken van content van de ene pagina naar de andere.

 3. Gebruik 301 Redirects: Als je URL-structuur wijzigt of als je oude content vervangt, zorg er dan voor dat je 301 redirects gebruikt om gebruikers en zoekmachines naar de nieuwe URL te leiden. Dit helpt bij het voorkomen van duplicate content issues als gevolg van URL-veranderingen.

 4. Wees Voorzichtig met Paginering en Printer-vriendelijke Versies: Zorg ervoor dat paginering en printer-vriendelijke versies van content correct worden beheerd, zodat zoekmachines ze niet als duplicate content zien.

• Contentmanagementstrategieën en -richtlijnen

Een effectieve contentmanagementstrategie is essentieel om duplicate content te voorkomen. Hier zijn enkele richtlijnen:

 • Ontwikkel een Contentkalender: Plan je content zorgvuldig om overlap en herhaling te voorkomen. Een contentkalender helpt bij het organiseren en plannen van unieke en relevante content.

 • Stel Duidelijke Richtlijnen Op: Zorg ervoor dat alle content creators op de hoogte zijn van de best practices voor het voorkomen van duplicate content. Dit omvat training over het gebruik van canonical tags en het belang van het creëren van unieke content.

 • Monitor Je Content: Gebruik tools om je content te monitoren en te identificeren waar en wanneer duplicate content verschijnt. Google Search Console is een nuttige tool om te zien hoe Google je site ziet en om problemen met duplicate content op te sporen.

• Het belang van regelmatige content audits

Regelmatige content audits zijn van vitaal belang om ervoor te zorgen dat je website vrij blijft van duplicate content. Door periodiek je website te beoordelen, kun je:

 • Identificeer en Corrigeer Duplicate Content: Vind gebieden waar duplicate content is geslopen en neem de nodige stappen om dit te corrigeren.

 • Update en Verbeter Oude Content: Gebruik de gelegenheid om oude content te updaten en te verbeteren, wat niet alleen duplicate content issues kan oplossen maar ook de algehele kwaliteit van je website kan verbeteren.

 • Optimaliseer je SEO Strategie: Regelmatige audits helpen je SEO-strategie te verfijnen en aan te passen, wat leidt tot betere rankings en meer verkeer.

Door deze tips en strategieën te volgen, kun je het risico op duplicate content minimaliseren en de SEO en gezondheid van je WordPress website verbeteren. Het is essentieel om proactief te zijn en duplicate content bij de bron aan te pakken om de integriteit van je site in de ogen van zoekmachines te behouden.

 

Contentmanagement en -strategieën

Als WordPress en SEO expert is het essentieel om de impact van ‘Duplicate Content’ te begrijpen en hoe dit aspect integraal deel uitmaakt van contentmanagement en -strategieën. In dit hoofdstuk zullen we ons verdiepen in de best practices voor contentcreatie en -publicatie, het belang van een consistente URL-structuur, en het nut van regelmatige websitecontroles en -audits, met een speciale focus op het vermijden van duplicate content.

• Best practices voor contentcreatie en -publicatie

Bij het creëren van content is originaliteit de sleutel tot het vermijden van duplicate content. Het is cruciaal om unieke en waardevolle informatie te bieden die niet alleen de lezer aanspreekt maar ook zoekmachines laat zien dat uw content authentiek is. Duplicate content kan uw SEO-ranking negatief beïnvloeden, aangezien zoekmachines streven naar het tonen van diverse bronnen aan hun gebruikers. Om dit te voorkomen, moet u:

 • Unieke Content Ontwikkelen: Zorg ervoor dat alle gepubliceerde artikelen, blogposts en pagina-inhoud uniek zijn. Gebruik plagiaatdetectietools om de originaliteit van uw content te waarborgen.
 • Gebruik Canonical Tags: Wanneer het publiceren van vergelijkbare content op meerdere pagina’s onvermijdelijk is, gebruik dan canonical tags om zoekmachines te informeren welke versie van de content als de hoofdversie moet worden beschouwd.
 • Vermijd Gekopieerde Content: Wees voorzichtig met het hergebruiken van content van andere websites, zelfs als u toestemming heeft. Probeer de informatie altijd in uw eigen woorden weer te geven en voeg unieke inzichten toe.

• Hoe een consistente URL-structuur te handhaven

Een consistente URL-structuur is cruciaal voor het onderhouden van een heldere websitehiërarchie en het voorkomen van duplicate content. Variaties in URL’s voor dezelfde pagina kunnen worden gezien als duplicate content door zoekmachines. Om dit te voorkomen, moet u:

 • Eenduidige URL-Structuur Kiezen: Bepaal een consistente structuur voor uw URL’s en houd u eraan voor alle content.
 • URL Parameters Minimaliseren: Beperk het gebruik van overbodige URL parameters die content duplicatie kunnen veroorzaken.
 • Redirects Correct Toepassen: Gebruik 301-redirects voor content die is verplaatst of wiens URL is gewijzigd om te voorkomen dat oude URL’s als duplicate content worden gezien.

• Het belang van regelmatige websitecontroles en -audits

Regelmatige controles en audits van uw website zijn essentieel om issues met duplicate content op te sporen en te verhelpen. Deze controles helpen ook bij het identificeren van SEO-kansen en verbeterpunten. U moet:

 • Gebruik SEO Audit Tools: Maak gebruik van tools die specifiek zijn ontworpen om SEO-problemen te identificeren, inclusief duplicate content.
 • Controleer op Duplicate Content: Regelmatig uw website scannen op duplicate content kan helpen bij het vroegtijdig identificeren en corrigeren van problemen.
 • Update en Optimaliseer Content: Verouderde content kan vaak leiden tot onbedoelde duplicate content. Houd uw website up-to-date en optimaliseer oude pagina’s om hun uniekheid te behouden.

Door deze best practices te implementeren, kunt u de valkuilen van duplicate content vermijden en een solide fundament leggen voor uw contentmanagement- en strategieën. Dit zal niet alleen helpen bij het verbeteren van uw SEO-prestaties maar ook bij het versterken van uw online aanwezigheid en autoriteit.

Regelmatige Audits en Controles

• Hoe en wanneer content audits uit te voeren

Het uitvoeren van content audits is essentieel om duplicate content te identificeren en aan te pakken. Een content audit moet regelmatig worden uitgevoerd, idealiter twee keer per jaar, om ervoor te zorgen dat alle content op je website uniek en relevant is. Tijdens deze audits moet je elke pagina van je website onderzoeken om te controleren op duplicate content, zowel intern (binnen je eigen website) als extern (vergelijkbaar met content op andere websites).

• Tools en technieken voor effectieve content audits

Voor het uitvoeren van een effectieve content audit kun je gebruikmaken van verschillende tools en technieken. Tools zoals Copyscape of Siteliner kunnen je helpen bij het identificeren van externe duplicate content, terwijl Google Analytics en Google Search Console nuttig kunnen zijn om interne duplicaten te vinden. Daarnaast kunnen SEO-plugins voor WordPress, zoals Yoast SEO, helpen bij het beheren en verminderen van duplicate content door het instellen van canonical tags, wat aangeeft welke versie van een pagina als de “master” versie beschouwd moet worden door zoekmachines.

• Actieplannen opstellen op basis van auditresultaten

Nadat je een content audit hebt voltooid en duplicate content hebt geïdentificeerd, is het tijd om een actieplan op te stellen. Dit plan kan het herschrijven of verwijderen van duplicate content inhouden, het verbeteren van de SEO-strategie door het gebruik van unieke titels, beschrijvingen, en het optimaliseren van bestaande content. Het is ook belangrijk om interne linkstructuren te herzien en te zorgen voor correct gebruik van canonical tags, om zo de zichtbaarheid en rankings binnen zoekmachines te verbeteren.

Samenvattend is het regelmatig uitvoeren van content audits cruciaal voor het onderhouden van een gezonde, duplicate-vrije website. Door het gebruik van de juiste tools en technieken, en het volgen van een gestructureerd actieplan gebaseerd op de resultaten van deze audits, kun je de SEO-prestaties van je WordPress website aanzienlijk verbeteren en het probleem van ‘Duplicate Content’ effectief aanpakken.

FAQ

  • Duplicate content verwijst naar substantiële blokken van inhoud binnen of tussen domeinen die volledig overeenkomen met andere inhoud of die aanzienlijk vergelijkbaar zijn. Dit kan zowel tekst als andere soorten content zoals afbeeldingen omvatten.
  • Zoekmachines streven ernaar unieke inhoud aan gebruikers te presenteren. Als er meerdere versies van dezelfde inhoud zijn, kan het moeilijk zijn voor zoekmachines om te bepalen welke versie het meest relevant is voor een zoekopdracht. Dit kan leiden tot een lagere rangschikking van alle duplicaten.
  • U kunt tools gebruiken zoals Google Search Console, Copyscape, of Screaming Frog om uw website te scannen op duplicate content. Deze tools kunnen helpen identificeren waar duplicaten zich bevinden.
  • Ja, duplicate content kan gemakkelijk onbedoeld ontstaan. Voorbeelden zijn het gebruik van dezelfde inhoud op meerdere pagina's binnen uw website, HTTP- en HTTPS-versies van uw website die beide toegankelijk zijn, of URL-parameters die dezelfde pagina-inhoud genereren.
  • Niet altijd. Google en andere zoekmachines zijn in staat om veel voorkomende gevallen van onschuldige duplicate content te herkennen en te negeren. Echter, wanneer duplicate content wordt gebruikt op een manier die bedoeld lijkt om zoekmachinerankings te manipuleren, kan dit leiden tot SEO-problemen.
  • Zorg voor unieke content op elke pagina, gebruik 301-redirects om gebruikers en zoekmachines naar de juiste pagina te leiden, implementeer de canonical tag om aan te geven welke versie van een pagina de voorkeursversie is, en wees consistent in de interne linking structuur.
  • Een canonical tag (rel="canonical") is een manier om zoekmachines te vertellen dat een specifieke URL de voorkeursversie van een pagina vertegenwoordigt. Dit helpt om problemen met duplicate content te voorkomen door duidelijk aan te geven welke versie van de content geïndexeerd moet worden.
  • Ja, duplicate content kan de link equity verdelen over meerdere duplicaten, waardoor de ranking kracht van elke individuele pagina afneemt. Door duplicate content te beheren en canonical tags correct te gebruiken, kunt u de link equity concentreren op de voorkeurspagina.
  • In de meeste gevallen leidt duplicate content niet tot een handmatige straf van zoekmachines. Echter, als duplicate content wordt gebruikt op een manier die bedoeld lijkt om de zoekresultaten te manipuleren, kan dit leiden tot een vermindering van de zichtbaarheid van uw website in zoekresultaten.
  • Als dezelfde of zeer vergelijkbare inhoud op meerdere domeinen moet worden gepubliceerd, overweeg dan het gebruik van cross-domain canonical tags om aan te geven welke site de voorkeursbron van de content is. Dit helpt zoekmachines te begrijpen hoe de content moet worden behandeld over verschillende domeinen.
Scroll to Top